Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 Ban giám hiệu trường MN Dân Tiến II kết hợp với ban chấp hành công đoàn đã tổ chức thành công hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2017 - 2018. Hội nghị đã tập trung lắng nghe dự thảo báo cáo tổng kết nghị quyết năm hcj 2016 - 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và báo cáo tài chính của đồng chí Hiệu trưởng và có nhiều đóng góp cho dự thảo năm học 2017 - 2018 và báo cáo tài chính của nhà trường. Hội nghị kết thúc trong buổi sáng cùng ngày.